Undang -undang Permainan Petanque 2018 [2nv8275opylk]

UNDANG-UNDANG RASMI PERMAINAN PETANQUE

Undang-undang Rasmi Permainan Petanque Digunapakai sang semua Persekutuan Petanque yang menjadi pakar pada FIPJP (Terjemahan Bahasa Melayu) PERATURAN AM ARTIKEL 1 ARTIKEL 2a ARTIKEL 2b ARTIKEL 3 ARTIKEL 4 –

Komposisi Pasukan Syarat-syarat Bola yg diluluskan Denda bila Bola tidak memanuhi Syarat Jek yg diluluskan Lesen

TATACARA PERMAINAN ARTIKEL lima Peraturan Gelanggang ARTIKEL 6 Memulakan Permainan – Peraturan Berkaitan Bulatan ARTIKEL 7 Jarak Sah untuk Lontaran Jek ARTIKEL 8 Lontaran Jek yg Sah ARTIKEL 9 Jek Mati ARTIKEL 10 Menyingkirkan Halangan – Denda ARTIKEL 10aMenukar Jek atau Bola ARTIKEL 11 Jek Terlindung atau Bergerak ARTIKEL 12 Jek Bergerak ke Gelanggang lain ARTIKEL 13 Tindakan-tindakan bila Jek Terbatal ARTIKEL 14 Menempatkan semula Jek yang Tertampan ARTIKEL 15 Lontaran Jek yg Terkeluar dari Gelanggang yang ditetapkan PERGERAKAN BOLA ARTIKEL 16 Lontaran Bola Pertama & Bola Berikutnya ARTIKEL 17 Tingkahlaku Pemain & Penonton Semasa Permainan ARTIKEL 18 Melontar Bola & Bola Keluar Gelanggang ARTIKEL 19 Bola Mati ARTIKEL 20 Bola yg tidak boleh ARTIKEL 21 Had Masa buat bermain ARTIKEL 22 Bola Bergerak ARTIKEL 23 Melontar Bola selain daripada bola sendiri ARTIKEL 24 Melontar Bola yang Melanggar Peraturan

MATA DAN PENGUKURAN ARTIKEL 25 Mengalih Bola buat Sementara ARTIKEL 26 Mengukur buat Mata ARTIKEL 27 Mengambil Bola Sebelum Pengesahan Mata dibuat ARTIKEL 28 Menggerakkan Bola atau Jek ARTIKEL 29 Bola yg Sama Jarak menggunakan Jek ARTIKEL 30 Bahan Asing yg Melekat dalam Bola dan Jek ARTIKEL 31 Tuntutan-tuntutan DISIPLIN ARTIKEL 32 ARTIKEL 33 ARTIKEL 34 ARTIKEL 35 ARTIKEL 36 ARTIKEL 37 ARTIKEL 38 ARTIKEL 39 ARTIKEL 40 ARTIKEL 41

Denda buat Pasukan atau Pemain yg Tidak Hadir Kehadiran Pemain yang Lewat Penggantian Pemain Denda-dendaDalam Permainan Cuaca Buruk Fasa Baru Permainan Perkongsian Hadiah Berkelakuan Kurang Sopan Tugas-tugas Pengadil Keanggotaan dan Keputusan Lembaga Juri

KOD TATAADAB PEMAIN-PEMAIN PERATURAN AM Artikel 1 : Komposisi Pasukan Permainan Petenque ini merupakan buat: tiga pemain melawan tiga pemain (Bertiga) Sukan ini juga boleh dimainkan secara: dua pemain melawan 2 pemain (Bergu) 1 pemain melawan 1 pemain (Perseorangan) Untuk ‘bertiga’, tiap-tiap pemain akan menggunakan 2 biji bola. Untuk ‘bergu’ dan ‘perseorangan’, setiap pemain akan menggunakan tiga biji bola. Tiada versi lain selain daripada 3 kategori pada atas dibenarkan buat membangun satu pasukan.

Artikel 2a : Kreteria-kreteria Bola yg diluluskan Permainan ini perlu memakai bola yg diluluskan sang FIPJP dan memenuhi kreteria-kreteria berikut ; Bola mestilah diperbuat daripada logam. Garis sentra bola mestilah antara 7.05cm (minimum) hingga 8.0cm (maksimum). Berat bola mestilah antara 650 gr (minimum) hingga 800 gram (maksimum). Tanda pengeluar & berat hendaklah tertera di atas bola & sentiasa bisa dilihat dengan kentara. Bola sama sekali nir boleh dibentuk sebarang bentuk pengubahsuaian ke atasnya selepas pengeluarannya disahkan oleh pengeluar yang diberi kelulusan. walau

bagaimanapun nama pemain, logo, akronim atau ‘initial’ boleh diukir (engrave) di atasnya. Artikel 2b : Denda apabila bola nir memenuhi kondisi Pemain yg didapati bersalah kerana tidak mematuhi peraturan dipara (iv) akan dibatalkan daripada menyertai pertandingan dengan sertamerta, bersekali menggunakan rakan atau rakan-rakan pasukannya. Jika didapati bola sudah diubahsuai atau ditempa semula, permit / lesen pemain boleh digantung sehingga satu tempoh yg sudah ditetapkan dalam Kod Disiplin, bersekali menggunakan hukuman yang akan dikenakan oleh Jawatankuasa Disiplin Persatuan Petanquenya. apabila bola yg diubahsuai itu merupakan bola pinjaman dan pemiliknya sudah dikenalpasti, pemilik bola itu pula boleh dikenakan tindakan yang serupa. apabila bola itu nir diubahsuai, namun berubah dari bentuk asalnya kerana terlalu usang usianya, atau berubah bentuk asalnya akibat proses pengeluaran, tidak lulus pemeriksaan atau nir mematuhi mana-mana syarat misalnya di para (i), (ii) dan (iii) di atas, pemain boleh menukarkan bola tersebut. Pemain perlu menukarkan keseluruhan set bola. Sebarang bantahan mengenai peraturan (i), (ii) dan (iii) pada atas hanya boleh diterima sebelum permainan / perlawanan bermula. Oleh itu, setiap pemain perlu memastikan bola mereka & bola pihak lawan mematuhi syarat-syarat berkenaan sebelum perlawanan bermula. Bantahan berkaitan peraturan (iv) pula boleh dibuat bila-jika masa ketika perlawanan sehingga ‘END’ yg ke 2. Tetapi pada atau selepas ‘END’ ketiga, jika didapati bantahan terhadap bola pihak lawan merupakan nir berasas, pemain berkenaan atau pasukannya akan dikenakan hukuman tiga mata & mata tersebut akan ditambah kepada jumlah pungutan mata pihak versus. Pengadil atau juri boleh dalam apabila-bila masa waktu perlawanan menilik bola manamana pemain. Artikel tiga : Jek yg diluluskan Jek (COCHONNETS) adalah sejenis bola yg diperbuat daripada kayu atau bahan sintetik, memiliki indikasi pengeluar dan diperakui sang F.I.P.J.P. bahawa bahan itu boleh dan selamat dipakai dan sesuai & memenuhi segala spesifikasi. Garis pusatnya mestilah antara 25mm (minimum) hingga 35mm (maksimum). Jek boleh diwarnakan dengan apa-apa rona yang memudahkannya dilihat.

Artikel 4 : Lesen Lesen hendaklah mematuhi Peraturan Pentadbiran FIPJP, khasnya hendaklah menunjukkan gambar pakar yang modern, dicop & ditandatangani oleh ahli berkenaan. Sebelum perlawanan dimulakan tiap-tiap pemain perlu menerangkan permitnya. Pengadil dan pihak versus juga boleh meminta pemain memberitahuakn lesen masingmasing kecuali bila lesen-lesen tersebut disimpan oleh pihak promotor. TATACARA PERMAINAN Artikel 5 : Peraturan gelanggang Permainan Petanque boleh dimainkan pada atas sasana pelbagai bagian atas. Namun Jawatankuasa Penganjur pertandingan atau pengadil boleh memilih gelanggang permainan. Dalam kes Kejohanan peringkat Kebangsaan dan antarabangsa, sasana permainan hendaklah mempunyai berukuran minima 4 meter lebar dan 15 meter panjang. Untuk lain-lain kejohanan, Persatuan boleh mempelbagaikan berukuran misalnya 12 meter panjang & 3 meter leber. Apabila satu sasana tetap ditemukan dengan satu gelanggang lain dalam hujungnya, garisan hujung sasana merupakan Garisan Bola Mati. Jika gelanggang dikelilingi sang satu sempadan abadi, sempadan itu mestilah mempunyai jarak minimum 30cm daripada garisan bola meninggal. Garisan bola mangkatakan mengelilingi bahagian luar sasana tetap dalam jeda maksimum 4 meter atau minimum 1 meter. Kaedah ini jua digunapakai buat kawasan di mana pertandingan peringkat akhir diadakan. Permainan ini dimainkan sebagai akibatnya 13 mata, Walau bagaimanapun dalam program perserikatan dan pusingan kelayakan, mata penamat boleh ditetapkan kepada 11 mata. Artikel 6 : Memulakan permainan dan Peraturan berkaitan bulatan membaling Pemain-pemain mesti melakukan undian buat memilih pasukan mana yang akan menentukan sasana & membaling Jek. Sekiranya sasana sudah ditentukan sang pihak promotor, Jek hendaklah dilontar digelanggang yg berkenaan. Pasukan tidak boleh bermain di sasana berlainan tanpa kebenaran Pengadil. Mana-mana pakar pasukan yang memenangi undian akan memilih tapak mula & melakar satu bulatan membaling yang saiznya relatif untuk seseorang pemain berdiri dengan kedua-dua belah kaki pada dalamnya. Walau bagaimanapun diameter bulatan nir boleh kurang daripada 35 sentimeter dan nir lebih 50 sentimeter.

Jika gelung disediakan (prefabricated circle), dia hendaklah memiliki diameter 50 sentimeter. Bulatan membaling hendaklah dilakar sekurang-kurangnya 1 meter daripada apa-apa halangan (obstacles) & 1 meter daripada kawasan larangan bermain (out-of bound area). Untuk pertandingan pada gelanggang terbuka, bulatan mestilah sekurangkurangnya 2 meter daripada bulatan lain yg sedang digunakan. Pasukan yg membaling Jek mestilah memadam semua bulatan lamayang berdekatan dengan bulatan baru yg hendak digunakan. Kawasan pada bulatan boleh dibersihkan sepenuhnya daripada batu-batu dan sebagainya semasa End berjalan tetapi perlu dikembalikan pada keadaan asalnya selepas End tamat atau seawal-awalnya, sebelum melontar Jek buat End yang seterusnya. Bulatan membaling tidak dikira sebagai daerah larangan bermain (out of bound area). Kedua-2 belah kaki perlu berada didalam bulatan tersebut tanpa menyentuh garisan & tidak boleh dimuntahkan atau diangkat sehinggalah bola yg dilontar tadi mencecah gelanggang. Anggota badan lain pula nir dibenarkan menyentuh bagian atas gelanggang di luar bulatan tadi. Pemain yg stigma anggota adalah dibenarkan memasukkan hanya sebelah kakinya sahaja ke pada bulatan tadi. Pemain OKU yang memakai kerusi roda, mestilah memastikan keliru satu rodanya (bahagian tangan yang membaling) berada di dalam bulatan . Tidak semestinya pemain yg melempar Jek yg akan melemparkan bola pertama.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *